பணவீக்கம் அதிகரிப்பு
2017-10-24 15:41:27 | General

கடந்த செப்டம்பர் மாத்தின் பணவீக்கம் ஆகஸ்ட் மாதத்தை காட்டிலும் தசம் 7 வீதத்தால் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

குடித்தொகை மற்றும் புள்ளிவிபரவியல் திணைக்களம் இந்த தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.

கடந்த ஜூலை மாதம் 6.3 வீதமாக காணப்பட்ட பணவீக்கம் ஆகஸ்ட் மாதம் 7.9 வீதமாக காணப்பட்டது.

இது செப்டம்பர் மாதம் 8.6 வீதமாக அதிகரித்துச் சென்றுள்ளதாகவும் புள்ளிவிபரவியல் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

TOTAL VIEWS : 305
comments
NAME :
YOUR NAME IS REQUIRED.
EMAIL :
YOUR EMAIL ADDRESS IS REQUIRED.
INVALID EMAIL ADDRESS.
NOT FOR PUBLICATION
 
ADD YOUR COMMENT.
  ENTER THE TEXT HAS SHOWN
y4slc
  PLEASE ENTER CAPTA VALUE.