இடையூரற்ற நித்திரையை வழங்கும் நெச்சுரல் லேடெக்ஸ் போம் என்டர்பிரைசஸ் மெத்தைகள்
2017-09-12 12:11:47 | General

நெச்சுரல் லேடெக்ஸ் போம் என்டர்பிரைசஸின் உற்பத்திகள் 100% இலங்கை கம்பனிகளால் தயாரிக்கப்பட்டவையாகும். தலையணை மற்றும் மெத்தைகளை உற்பத்தி செய்யும் இந்நிறுவனம் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சந்தைகளில் காணப்படுகிறது.


2009 ஆம் ஆண்டு ஜேர்மனிய தொழில்நுட்பத்தின் கீழ் இரசாயன பாவனையற்ற ஆய்வின் பின்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த நிறுவனம் மெத்தை மற்றும் தலையணை ஆகியவற்றை உருவாக்குவதன் மூலம் சிறந்த சுகாதாரத்தை கட்டியெழுப்புதலை  நோக்கமாகக் கொண்டது.


இந்த மெத்தைகள் இடையூரற்ற உறக்கத்தை வழங்குவதோடு உறுதி வாய்ந்தவையாகவும் காணப்படுகின்றன. தேகத்தின் தேவைக்கேற்ற ஒத்துழைப்பை வழங்குவதாகவும் அமைகின்றது. இந்த மெத்தைகள் நீடித்து உழைக்கும் ஆற்றலைக் கொண்டவை.

சிறந்த காற்றோட்டத்தை வழங்குபவையாகவும் இவை காணப்படுகின்றன. 20 வருட உத்தரவாதம் கொண்டவையாகவும் இவை காணப்படுகின்றன. தரமான நித்திரையை அனுபவிக்க இவை சிறந்த மெத்தைகளாகும். 

TOTAL VIEWS : 191
comments
NAME :
YOUR NAME IS REQUIRED.
EMAIL :
YOUR EMAIL ADDRESS IS REQUIRED.
INVALID EMAIL ADDRESS.
NOT FOR PUBLICATION
 
ADD YOUR COMMENT.
  ENTER THE TEXT HAS SHOWN
zgi5i
  PLEASE ENTER CAPTA VALUE.